ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT SỨ LISI

Chống mài mòn

Bền chắc và thẩm mỹ

Độ bền uốn trên 500 MPa

Dr. Miles Cone and Lucas Lammott

choose GC Initial LiSi Press to perfect Ms. Maine's smile!

Dr. Miles Cone & Dental Technician

Discuss the Advantages of GC Initial™ LiSi Press

GC Initial LiSi Press and LiSi PressVest

Part 1 Investing and Pressing